Logo Logo Logo Logo
Aandeel
11e VVOF veiling april 2018

Wanneer     : zaterdag 14 april 2018
Waar          : Dorpshuis op het Dorpsplein
                   1115 CX Duivendrecht,
Tijdstip       : 13.00 – 14.30 uur
Toegang      : gratis (parkeren gratis)

Kavels bezichtigen:
Vanaf 11.30 uur tot 12.45 uur op de veilinglocatie.
Inschrijven en afhalen biednummer:
Vanaf 11.30 uur tot 12.45 uur aan de bestuurstafel.
Commissie:
Bieders en inbrengers betalen beide 10% aan veilingkosten.

Biedingstappen:
€ 10 tot € 25 : + € 1
€ 25 tot € 50 : + € 2
€ 50 tot € 100 : + € 5
€ 100 en hoger : + € 10

Schriftelijke biedingen:
Schriftelijke biedingen dienen op woensdag 11 april 2018 bij het secretariaat
J.J. Ursem, Heemstede 59, 1187 MG, Amstelveen ontvangen te zijn.
Bieden per email is ook mogelijk.

Betaling:
Indien u verworven kavels na afloop van de veiling wilt meenemen dient er contant betaald te worden. Pinautomaat in winkelcentrum aanwezig.

Verzending:
Veilingkavels worden uitsluitend aangetekend verstuurd.

Bekijk hier de veiling catelogus april 2018


Mail-Bid

Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


Mail-Bid stukken huidige periode

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwe lijst met stukken waarop u schriftelijk kunt bieden. 

Kavels Mail-Bid periode II  2018,
sluitingsdatum woensdag 11 april 2018 voor schriftelijke biedingen (post, email) en zaterdag 14 april 2018 voor bezoekers van de ruilbeurs/veiling.

# Stukbeschrijving Details
1

1 aand. f 500,-, Residentie Uitgevers Mij., ’s-Hage 1926

1 aand. f 1000,-, Mij. tot Exploit. van Staalwaterbronnen,
Haarlem 1895

1 bewijs van deelgerechtichtheid Tabak Mij. Krapoh, A’dam 1922

1 21/2% obl. Bfr. 100,-, Stad Antwerpen 1887

F-

VF


VF

VF

2

3 4% obl. Rbl 125,-, Rusland Staat 1889/90/94

3 4% obl. Rbl 625,-, Rusland Staat 1890/94

3 x VF

3 x VF

3

3 4% obl. Rbl. 200,-, Rusland Staat 1902

1 4% obl. Rbl. 500,-, idem

16 4% obl. Rbl. 1000,-, idem

1xF 2xVF

VF

1xF 15xVF

4

9 41/2% obl. Rbl. 125,- Rusland Staat 1909

1 4% obl. Kr. 1000,-, Ungarische Localeisenbahnen , Budapet 1895

2 cert. A’dam $ 1000,- voor 10 pref. aand., Wabash Spoorweg Mij., A’dam 1913/14

9 x VF

VF

2 x VF

5

2 4% obl. RM 1000,-, Kursk-Charkow-Asow 1889 SU E 1033b

1 41/2% obl. Rbl. 625,-, Iwangorod-Dombrowa 1882 SU E 1026b

3 4% obl. RM 2000,-, Moskau-Kiew-Woronesch 1895 SU E 1066d

1 4% obl. Rbl. 100,-, Warschau-Wiener 1890 ser. VII SU E 1154b

1 4% obl.
£ 100,-, Moscow-Windau-Rybinsk 1899 SU E 1083b

2 x VF

VF

3 x VF

VF

VF

6 13 bew. van 10 2e pref.aand. National Railway’s of Mexico, 1909 13 x VF
7 13 cert A’dam $ 1000,-, 1e pref. aand. $ 1000,- National Railways of Mexico 1909 13 x VF
8 2 pandbrieven Magyar Jelzalog-Hitelbank, 1 4% Oostenrijk Staatslening 1920, 4 recepissen Ottoman , 4% Bagdad 1e ser. 1933, 1 4% obl. Kronen 2000,-, Temes Bega-Thal-Wasserregulierung 1892 8 x VF
9

cert. A’dam, 4 stuks voor 10 aand. Ass. Gas and Electric Comp. A’dam1931/36 en 5 Warrants voor 3 aand. Southern Pacific Comp., 1934

cert. A’dam . 6 stuks Cert. pref.stock $ 1000,-, Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific RR Comp, Amsterdam 1928/32

2 5% c.v. obl. $ 70,- Peruvian Transport Corp., A’dam 1956

2 6% cert. $ 100,-, idem 1956

12 x VF6 x VF


2 x VF

2 x VF

10 4 cert. A’dam $ 1000,-, voor aand. Hudson & Manhattan RR Comp, A’dam 1924/5 4 x VF
11

3 71/4% c.v. F 1000,-, Kon. Scholten Honig, Koog a/d Zaan 1973

3 optiebew. Unilever, Rotterdam 1937

3 x VF

3 x VF

12 3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ‘s-Hage 2 x 1919 en 1 x 1923 3 x VF
13

4 aand. f 250,-, Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij, ’s-Hage 1920

3 aand. f 1000,-, idem 1920

4 x VF

3 x VF

14

1 premie-obl. Ëtat Indépendant Du Congo, Brussel 1888

bewijs van 1 + 10 + 25 winstaandeel Nationale Mij. der Belgische Spoorwegen, Brussel 1949

F

3 x VF

15

1 cert. Hamburg, 5% Russische Fondsen no. 36056 per 13-11-1821

1 cert $ 100,-, Bank der Vereenigde Staten van Amerika, 17-6-1842 no. 15814

VF

VF

16

1 winstbew. Houtaankap Mij. Noord Si-Maloer, ’s-Hage 1912

1 aand. f 1000,-, Nederlandsche Oliepalmen Cult.Ondern. ’s-Hage 1916

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Ngredjo, A’dam 1926

1 aand. f 40,-, Noembing Exploit-Mij., ’s-Hage 1937

1 aand. f 1000,-, Suikeronderneming Poerworedjo, A’dam 1921

VF

VF


VF

VF

VF

17

1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Poerwokerto, A’dam 1892

1 winstaandeel idem Amsterdam 1892

1 pref. aandeel f 500,-, idem Amsterdam 1895

1 winstaandeel Suikeronderneming Poerworedjo, Amsterdam 1908

VF

VF

VF

VF

18

1 winstbewijs Cult-Mij. Regojo, Amsterdam 1909

1 aand. f 20,-, Cult. Mij. Rodiali, ’s-Hage 1923

1 aand. f 1000,-, Passoeroeansche Koffie Cultuur Mij., A’dam 1888

1 winstbewijs Landbouw Mij Satak, Soerbaia 1922

VF

VF

VF

VF

19

1 41/2% obl. f 500,-, Volkshuisvesting te Soerabaja, Soerabaja 1930

1 premielot f 12,50, Mij. tot Exploitatie van vastigheden Kemajaran Oost, Batavia 1920

1 winst-aandeel Cultuur-Mij. Sedep, A’dam 1901

1 action de dividende Soboga Caoutchouc Plantage Mij., ’s-Hage 1910

VF


VF


VF

F

20

1 aand. f 1000,-, Obi-Gom-Compagnie, A’dam 1908

1 aand. f 500,-, Romaniet-Fabriek, Batavia 1913

1 winstbewijs Cultuur Mij. Soeban Ajam, A’dam 1916

1 6% c.v. obl. f 1000,-, Cult. Mij. Soeban Ajam, A’dam 1926

VF

VF

VF

VF

21

2 aand. f 1000,-, Cultuur-Mij. Soerangga, A’dam 1907 en 1910

1 aand. f 500,-, Koffiepellerij Soerabaia, Soerabaia 1897

1 aand. f 500,-, Thee Cult. Mij. Tjitamboer, A’dam 1928

2 x VF

VF

VF

22

1 aand. f 250,-, Bibit-Onderneming Tasikmalaija en Galoeh, Batavia 1897

1 aand f 500,-, Cult. Mij. Tjigaroe, A’dam 1909

1 pref. aand. f 500,-, Tjisoedjen Cult. Mij., A’dam 1915

1 aand. f 400,-, Cult. Mij. Tjiganggon, A’dam 1937

VF


VF

VF

VF

23

2 oprichters-bewijzen Tiboeni-Tjiponpok/ Tjiponkok, Amsterdam 1910

1 winst-aandeel Tjiboeni-Tjiponpok, Amsterdam 1914

2 x VF

VF

24

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Way-Lima, Rotterdam 1896

1 bewijs van 5 aand. f 100,-, Cult. Mij. Tjepper, A’dam 1936

1 cert f 100,-, Vergde3 Vorstenlandsche Cultuur-Mij, A’dam 1937

1 claim coupon f 50,-, idem, A’dam 1937

1 claim coupon voor cert f 100,-, A’dam 1937

VF

VF

VF

VF

VF

25

1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Waringin Agoong, Amsterdam 1893

1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Wonomerto, Amsterdam 1892

1 1/10e pref.aand. f 100,-, idem, Amsterdam 1897

1 pref. aand. f 1000,-, idem, Amsterdam 1897

VF

VF

VF

VF

26

1 aand. f 1000,-, Sumatra Koffie- en Rubber Cult. Mij. De Westkust, A’dam 1925

1 71/2% c.v.obligatie f 1000,-, idem, Amsterdam 1928

1 winstbewijs idem, Amsterdam 1925

VF


VF

VF

27

1 aand. f 500,-, Landbouw Mij. Moeara Laboe, Batavia 1929

1 aand. f 240,-, De Bahia Suikerfabrieken, Amsterdam 1905

1 aand. f 1000,-, Cult. Onderneming Zorg en Hoop, Paramaribo 1908

1 bewijs van Deelgerechtigdheid in de liquidatie van de Geconsolideerde Peninsular Koper Mij en de Huelva Spoorweg Mij, Brussel 1893

VF

VF

VF

VF

28 9 stuks hoofdzakelijk Spanje VF/F
29 10 4% obl. f 1000,-, Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, Tilburg 1932 10 x VF
30 7 oprichtersbewijzen Cultuur Mij. Modajac, Amsterdam 1927 7 x F
31 6 4% obl. £ 100,-, Moskau-Windau-Rybinsk 1899 SU E 1083b 6 x VF
32 6 4% obl. Rbl 625,-, Groot Russische Spoor 1888 SU E 1022 6 x VF
33

2 oprichtersbewijzen Mij. tot Exploit. van Mechanische Vervoermiddelen Holland, Amsterdam 1900 (verhuisdienst)

3 aand. (N) f 1000,-, Chemische Fabriek Holland, Amsterdam 1904

2 x VF


3 x VF

34 4 aand. f 8,-, Cultuur Mij. Nieuw Tjisalak’s-Hage 1937 3xVF 1xW
35

1 aand. f 10,-, Bad- en Zweminrichting aan het Abcouder Meer, Abcoude 1911

1 aand. f 10,-, idem Abcoude 1912

VF


F

36

1 aand. f 1000,-, ser. A, Houthandel v/h Altius & Co., A’dam 1908

1 aand. f 1000,-, ser B, idem A’dam 1908

1 aand. f 1000,-, Houthandel v/h Altius & Co., A’dam 1913

1 aand. f 1000,-, idem A’dam 1916

1 aand. f 1000,-, idem A’dam 1918

3 bewijs van Aandeel in de Overwinst, A’dam 1925

VF

VF

VF

VF

VF

3 x VF

37 idem kavel 36 8 x VF
38 2 aand. f 1000,-, Scheepvaart Mij. Argo, Rotterdam 1918 2 x VF
39

2 pref. aand. f 500,-, + 2 10% obl. f 1000,-, Mij. Noord-Holland tot bereiding van Chemische Producten


4 x VF
40 idem kavel 39 4 x VF
41

1 5% cv obl. f 1000,-, Loopvlakvernieuwingsindustrie Intersales Holland, A’dam 1956

1 aand. f 1000,-, Tieleman & Dros, Leiden 1944

1 pref.aand. f 1000,-, Waterleiding Maatschappij, Rotterdam 1893

1 amortisatie-bewijs, Rubber Cultuur Mij. Soengey-Raja, Rotterdam 1912

V


VF

VF

VF

42

2 aand. f 250,-, Nederlandsch Rumeensche Petroleum- Mij., Amsterdam 1909

1 aand. f 1000,-, Industrieele Mij. Franeker, Rotterdam 1918

1 aand. f 500,-, Cokes Oven Mij. systeem Louis Bansart, A’dam 1909

2 x VF


VF

VF

43

2 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., A’dam 1907

1 optiebewijs Unilever, Rotterdam 1937

2 aand. f 1000,-, van Nierop & Co’s Handel Mij., Amsterdam 1914

2 x VF

VF

2 x VF

44 2 winstbewijzen Holland Dakota Landbouw Comp, A’dam 1910 (get MP H. Colijn) 2 x VF
45

2 aand. f 240,-, Hollandsch-Fransche Restaurant-Mij., A’dam 1891

1 aand. f 1000,-, Hotel De Oude Doelen, ’s-Hage 1917

1 aand. (N) f 1000,-, Dispert, ’s-Hage 1934

VF en F

VF

F

46

1 action de jouissange (N) Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap, ’s-Hage 1932

1 restantbewijs Zuid-Afrikaansch Handelshuis, A’dam 1923

1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921

VF


VF

VF

47

1 aand. f 250,-, Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915

1 bew. van 5 aand. £ 12,-, Eerste Ned.-Transvaalsche Goudmijn-Mij., A’dam 1889

1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921

VF

F


F

48

1 aand. f 250,- Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915

1 aand. f 1000,-, Internationale Tabakshandel Mij., A’dam 1920

1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921

VF

F

VF

49

1 aand. f 250,-, Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915

1 cert van obl. f 35,-, Handelsverg. v/h Ankum, A’dam 1927

1 inleveringsbewijs cert f 100,-, Tricobest, A’dam 1972

F

F

VF

50 2 aand. f 250,-, Java Stores. Semarang 1923 2 x VF
51 2 aand. f 250,- idem VF en W
52 2 inleveringsbewijzen voor aandeel en action de jouissange Warschau Weener Spoorweg-Mij + stempel voor 1e uitkering door Van Doesburg & Jansen, A’dam 1912 2 x VF
53 Idem kavel 52 2 x VF
54 Idem kavel 52 + 1 x extra Action de jouissange 2 x VF + F
55 21 stuks buitenland, Spanje, Potugal, USA, België, Hongarije etc, etc 21 x VF
56 10 stuks modernUSA + 3 cert A’dam periode 1908 – 1983 9 x VF + F
57

1 4% obl. Rbl 125,- Rusland Staat 1894

1 5% obl. Rbl. 1875,-, Rusland Staat 1906

1 4% obl. Rbl. 125,-, Nicolaibahn 1867 SU E 1019a

2 4% prior. obl. Moskau-Kursk 1886 SU E 1078a

2 4% obl. RM 500 en 2000,-, Süd-Ost spoor 1898 SU E 1134 a en c

VF

VF

VF

2 x VF

2 x VF

58

3 5% Transkaukasischen Eisenbahn, Fr fr 500,-, 2500,-, 5000,-, SU E 1149 a/c

2 4%obl. Rbl. 125 en 625,-, Tambow-Saratow 1882 SU E 1144a en b

2 x VF + W

2 x VF

59

1 5% obl. Rbl. 187,50 Oranienbaum 1913 SU E 1098

1 5% obl. Rbl. 189,-, City of Nikolaef 1912 I SU T 2098a

1 aandeel Rbl 100,-, St. Petersburger Waggonbau-Gesellschaft 1911

VF

VF

VF

60

6 verschillende Russische Trambaan stukken uitgegeven Brussel periode 1894 – 1905

4 stuks aand. Glaces du Midi de la Russie, Brussel 1919, 1924,1925,1929

6 x VF


4 x VF

61 10 stuks verschillende stukken betreft Russische Bedrijven, uitgegeven Frankrijk/België 10 x VF
62

9 stuks idem kavel 61

9 x VF
63 8 stuks idem maar alleen uit Engeland 8 x VF

64

10 stuks zie tekst kavel 61, incl 2 org Russen


10 x VF
65

10 stuks zie kavel 61


10 x VF
66 10 stuks zie kavel 61 10 x VF
67 10 stuks zie kavel 61 (veel tramwegen) 10 x VF
68 11 stuks zie kavel 61 (veel tramwegen) 10 x VF
69

1 aand. Rbl. 100,-, Naphte, pour Léxtration, le transport, la conservation et le commerce des produits de naphte, St. Petersbourg 1917

1 5% obl. Mark 1000,-, Naphta-Productions-Gesells. Gebrüder Nobel, St. Petersbourg 1904

1 aand. Rbl. 187,50 3e serie Soc. DÍndusrie Minière D’Ekatérinovka 1898

1 aand. Rbl. 187,50, Soc. des Usines Métallurgiques et Mines de Kertch, 1899

VF

 

W


F


VF

70

1 bew voor 8 aand. Roepies 500,-, Imperial Bank of India Calcutta 1923

1 aand. Roepi 1000,-, Bank of Bengal, 1869 ?

1 aand. £ 10,-The New Oriental Bank Corporation, Calcutta 1890

1 bew. van 5 aand Roepi 100,-, The Industrial Bank of Western India, Ahmedabad 1920

VF


VF

VF

VF

71

1 1 bewijs van 26 sh. $ 100,-, Bank of Kentucky, Louisville 1853 (oudst bekende Amerikaanse bankaandeel (Drumm boek Oude aandelen, pag. 141)

VF
72

1 org USA stock 2 sh $ 100,-, Bank of charleston 1873 (wit papier)

1 org USA stock 10 sh $ 100,-, Bank of Charleston 1884 ( gekleurd papier)

VF

VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.