Logo Logo Logo Logo
Aandeel
 

Geacht V.V.O.F. lid,

Door de door ons getroffen maatregelen heeft onze Speciale Veiling op 26 september gelukkig doorgang kunnen vinden onder het toen geldende corona regime. Inclusief de leden van het bestuur waren er 20 leden.

Er werd in totaal voor € 6.260 aangekocht en verkocht.

Helaas heeft het Bestuur moeten besluiten de bijeenkomst van zaterdag 31 oktober NIET door te laten gaan. Dit als gevolg van de op 13 oktober 2020 door de regering, in het kader van de sterke opleving van het corona virus, afgekondigde maatregelen.

In het Mededelingenblad wordt wel Mailbid IV 2020 gepresenteerd, maar deze zal niet kunnen worden ingezien.

We hopen dat de nare situatie in de loop van de komende maanden zo sterk zal verbeteren dat de bijeenkomst op zaterdag 13 februari 2021 wel zal kunnen doorgaan.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw verzameljaar in 2021.

Met vriendelijke groeten,
Joost Veldman
Voorzitter V.V.O.F.
 

Mail-Bid

Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden of via de post naar adres J.J. Ursem,
Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.

Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de verkopers plaats.

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 10%). Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd.

In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het onderstaande schema:
 

Afkortingen en betekenissen.
Afkorting Betekenis
UNC als nieuw
EF als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W waardeloos of beplakt met tape
N stukken op naam
+ decoratief
++ zeer decoratief


KAVELS VAN DE MAILBID KUNNEN NIET MEER BEKEKEN WORDEN OP DE VVOF BIJEENKOMSTEN. WENST U MEER INFORMATIE OVER EEN KAVEL NEEM DAN CONTACT OP MET PETER BAAS (020-6953559) OF MAAK EEN AFSPRAAK OM DE KAVELS VOOR 11 NOVEMBER TE BEKIJKEN BIJ HEM THUIS.

Kavels Mail-Bid IV  oktober 2020,
sluitingsdatum woensdag 11 november 2020 voor schriftelijke biedingen (post,email)
 

# Stukbeschrijving Details
1

1 aand. f 500,-, Java Veem, Batavia 1917

1aand. f25,-, Ned-Ind Rubber en Hevea Exploit. Mij, A’dam 1910

1 aand. f 25,-, Tjikadoe Rubber Plantage, A’dam 1910

1 winstbew. Landbouw Mij. Satak, Soerabaia 1922

1 aand. f 100,-, Mijnbouw Mij simau, Batavia 1907

VF

VF

VF

VF

VF

2

1 aand. f 20,-, Cult. Mij Rodiali, ’s-Hage 1923

1 aand. f 100,-, oost-Java Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1949

1 pref aand. f 250,-, West-Borneo Cult-Mij. ’s-Hage 1918

1 aand. f 500,-, Oost Jave Prauw Mij., Soerabaia 1930

VF

VF

VF

F

3

1 aand. f 100,-, Mijnbouw Mij. Barma-Sawa, Batavia 1898

1 aand. f 500,-, Cult, Mij Mandaling, Batavia 1909

1 winstaand. Suikercultuur Mij., A’dam 1909

1 winstaand. Amsterdam-Tapanoeli Cult. Mij., A’dam 1910

VF

VF

VF

VF

4

1 opr.bew. Holland-La Plata Land- en Admin. Mij., A’dam 1912

1 aand. f 250,-, Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, ’s-Hage 1912

1 aand. f 1000,-, Hollandse Commissie- en Handelsbank, ’s-Hage 1961

VF

VF


VF

5

1 aand. (N) f 100,-, Brand Assurantie Mij De Westhoek, Soerabaia 1876

1 aand. f 1000,-, Hollandsche Buitenland Bank, ’s-Hage 1926

1 recepis Rs 250,-, Nederlandsche Bank voor Russische Handel, A’dam 1917

VF


VF

VF

6

1 blanco aand. f 1000.-, Rembours- en Industriebank, A’dam 1930

3 blanco recepissen 41/2% obl. 1954 f 1000 en f 500 (2x) Voorschotbank v/h Rotterdamsche Credietbank, ’s-Hage 1954

1blanco bew. van 10 x f 5000,- 7% obl., V.S.B. Groep, Utrecht 1994

1 blanco bew van 4 aand. f 150,-, Utrechtsche Provinciebank, Utrecht 1949

VF

3 x VF


VF

VF

7

1 specimen ond.aand. f 100,-, Nederlandse Overzee Bank, A’dam 1966

1 spec. 31/2% pandbr. f 500,-, Noordwester Hypotheekbank, A’dam 1938

1 blanco 31/2% pandbr. f 1000,-, Overdinkelse Hypotheekbank, Losser 1951

1 blanco bew. van 50 aand. f 25,-, Oyens & Van Eeghen, A’dam 1970

VF


VF


VF


VF

8

1 blanco 6% pandbr. f 1000,-, Nederl. Hypbk voor Oost-Friesland, Groningen 1927?

1 blanco aand. f 1000,-, Rotterdamsch Effectenkantoor, R’dam 1929

1 spec. 6,75% obl. ECU 5000,-, N.M.B., A’dam 1986

1 blanco 7% pandbr. f 1000,-, Ned Middenstandshypotheekbank, Groningen 1921

1 blanco 41/2% schuldbrief f 1000,-, Ned.Crediet- en Voorschot-Bank, ’s-Hage 1902

1 blanco Credietbrief f nog niet ingevuld, Ned-Indische Handelsbank 19..?

F –


VF

VF

VF


VF


F--

9

1 spec aand. F 1000, Utrechtsche Crdietbank, Utrecht 1898

1 blanco aand. F 1000,-, Internationale Assurantie Mij., A’dam 1916

1 41/2% schuldbr f 1000,-, Voorschotbank v/h Rotterdamsche Crdietbank, ‘s-Hage 1954

1 blanco aand. F 1000,- (N) Rotterdamsche Liquidatiekas , R’dam 1954

1 blanco 3% prem obl. F 10,-, Tilburgsche Crediet-& Effectenbank, Tilburg 1920

1 blanco 5% obl. F 1000,-, idem Tilburg 1920

VF

VF

VF


VF


VF


F

10

1 41/2% pandbr. f 200,-, Veendammer Hypotheekbank, Veendam 1913

1 41/2% cert. pandbr.f 1000,- Verg Behartiging pandbr. Veendammer Hypbk, A’dam 1928

1 5% pandbr. f 1000,-, Veendammer Hyp.bk, Veendam 1916

1 5% pandbr f 50,-, Veendammer Hypbk, Veendam 1915

1 aand. f 1000,-, Trust en Adminkantoor Vijgendam, A,dam 1928

VF


F


VF

VF

VF

11

1 blanco aand. ser D f100,-, Chr. Coop Volks Spaarbank Eigen Haard, Groningen 1914?

2 blanco? Aand f 5 en f 10,-, idem doch later dan 1914

VF


2 x VF

12

4 aand. F 1000,-, Unie Bank voor Nederland en Koloniën, A’dam 1914, 1917, 1918 en 1920

1 cert. f 50,-, Tilburgsche Hypotheekbank, Tilburg 1976

1 bew. Van 20 aand. F 50,- (N) Tilburg 1976

1 bewijs als erkend voor Concurente schuld f 100,-, Tilburgsche Hypbk, Tilburg 1984

4 x VF


VF

VF

VF

13

2 recepissen Rs 250,-, Russko-Gollanski Bank te Petrograd, A’dam 1916

1 recepis van 5 aand. Rs 250,- idem A’dam 1916

1 aand f 1000,-, Trust- en Safe Mij., ’s-Hage 1899

2 cf stukken bewijs van 1 Warrant B + bewijs van 10, Staal Bankiers, ’s-Hage 1986

2 x VF


VF

VF

2 x VF

14

1 opr.bew Nieuw Nederlandsch Trustee’s Kantoor, A’dam 1910

1 winstbew. Nieuwe Internationale Hypotheekbank, Groningen 1929

1 1/10de aandeel f 100,-, idem Groningen 1929

F

VF

VF

15

1 spec 8 ¼% note f 10.000,-, Republic of Austria, Wenen 1975

1 blanco Scrip voor f 3,33 nom HAGEMEYER Handel A’dam 1969

1 scrip f 10,-, Interunie Belegg. Mij, ’s-Hage 1959

1 spec 81/2% obl. f 1000.-, Inrichting van Diaconessen in Nederland, Utrecht 1971

2 3-31/2% obl. f 500 en 1000,-, Basiliek van St. Jan, Laren 1947

VF

VF

VF

VF


VF

16 3 blanco schuldbew A,B,C, Suiker Unie, R’dam 1973 3 x VF
17

2 blanco 7% obl. f 100 en f 500,-, Stichting Controle Laboratorium Nederlandse Aptheekhoudende Geneeskundigen, A’dam 1966

1 blanco 61/2% obl. f 1000,-, Friesch-Groningsche Coöp Beetwortelsuikerfabriek, Groningen 1920

1 blanco 5% obl. f 1000,-, Idem Groningen 1925

2 x VF


VF


VF

18

1 blanco 5% obl. f 500,-, R.K. Kerkbest. Van Den Heiligen Jeroen, Noordwijk 1925

2 blanco 4% obl. f 100 en f 500 idem Noordwijk 1931

2 blanco recepis 31/2% obl. Nederduitsche Hervormde Gemeente, ’s-Hage 1948

2 x VF


2 x VF

2 x VF

19

1 blanco recepis f 1000 6% cum. pref. winstd obl. Dekkers Houthandel, Zaandam 1951

2 recepis serie A en B 20 jarig obl f 1000 Gemeente Arnhem 1952

1 recepis aand. f 500,-, Diepenbrock & Reigers te Ulft (DRU) Ulft 1948

1 blanco aand. f 1000,-, Holland-Italie Import, ’s-Hage 1960

1 blanco aand. f 500,-, Bouw en Handel Mij Zonneburg I, Adam 1925

1 blanco aand. f 500,-, Mij Exploit Onroerend Goed Demos, R’dam 1927

1 blanco cert voor 5 aand. $ 1,50 Honeywell, A’dam 19??

VF


2 x VF

VF


VF

VF

VF


VF

20

1 spec. Recepis voor aand. f 1000,-, Amsterdamsche Droogdok-Mij., A’dam 1953

1 spec. Recepis voor aand. f 1000,-, idem A’dam 1956

1 scrip voor ¼ 51/2% obl. f 100,-, Wilton-Feijernoord-Bronswerk, R’dam 1964

2 CF stukken aand. f 100,-, Wilton-Feijenoord-Bronswerk, R’dam 1965

2 CF stukken 5 x aand. f 100,-, idem R’dam 1965

VF


VF

VF


2 x VF


2 x VF

21

1 aand. f 1000,-, Küchenmeister’s Int. Mij voor Accoustiek, A’dam 1929

1 spec aand. f 500,-, Inventum Kon. Fabr., De Bilt 1948

1 blanco aand. f 1000,-, Zandvoortsche Terrein en Hotel Mij., A’dam 19??

1 7% Cpwd aand. f 1000,-, Intern. Tabakshandel Mij , A’dam 1920

VF


F

VF


F

22

7 aand. F 1000,-, KIngma’s Bank, Leeuwarden 1951, 1952, 1955, 1961, 1966 2 x 1969

1 aand. (N) f 1000,-, Mesdag & Groeneveld’s Bank, Groningen 1960

7 x VF


VF

23

2 cert. f 100,-, Deli Spoorweg Mij, A’dam 1930 en 1934

1 voorkeursbewijs voor 1/1500 Oost-Java Stoomtram Mij, ’s-Hage 1888

VF en F

VF

24

1 aand. f 1000,-, Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Mij., A’dam 1917

1 aand f 1000,-, Visscherij-Mij Doggersbank, Schiedam 1920

1 specimen recepis voor cert. f 1000,-, Java-China-Pakketvaart Lijnen, A’dam 1947

1 aand. f 25,-, Coöp Bergings-Verg. Renate Leonhardt, Wijde Wormer 1954

VF


VF

VF


VF

25

2 aand. f 1000,-, Gayamasche Cultuur-Mij, ’s-Hage 1921 en 1924

1 aand. f 1250,-, Cult Mij. watoetoelis-Poppoh, ’s-Hage 1956

1 pref. aand. f 1000,-, Crediet- en Handelsvereeniging Banda, A’dam 1925

1 bew. van deelger. Holland-Indonesië Agenturen Mij HIAM, A’dam 1962

2 x VF

VF

VF


VF

26

1 opr.bew. Holland-La Plata Land- en Admin. Mij., A’dam 1912

1 warrant De Vriendschap Expl. Onr. Goederen, R’dam 1943

1 aand. f 5000,- + 1 opr.bew. Technéma, R’dam 1917

1 optiebew. Unilever 1937

1 winstbew. Mij. Hyp. Crediet Holland-Mexico, A’dam 1919

1 aand f 1000,-, Idem A’dam 1909

VF

VF

VF

VF

VF

VF

27

1 bew van 5 aand f 12,-, Galicia Tin Mij., ’s-Hage 1889

1 aand. f 400,-, Holland-Bank, A’dam 1917 + 1 winst-uitdeelings-bewijs, A’dam 1896

1 aand. f 150,-, Internationale Handel- en Crdietmij., A’dam 1920

1 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., A’dam 1907

1 aand. f 500,- Investa Belegg. Mij, A’dam 1951

VF

VF


VF

VF

VF

28

1 aand f 500,-, Gloria N.V. , A’dam 1934

1 aand. F 500,-, Bouw- en Exploit Mij. Betsy, A’dam 1921

1 aand. F 1000,-, Gebroeders Walbaum & Co., A’dam 1939

1 aand. F 1000,-, Bouw-Compagnie Jan Lievens II, A’dam 1921

VF

VF

VF

VF

29

1 5% obl. f 500,-, Genaral Provision Company, A’dam 1914

1 opr.-Bewijs Mij. voor Hyp. Crediet Holland-Mexico, A’dam 1909

1 blanco 8% obl. f 1000,-, Samenwerkende Electriciteits-Producenten, Arnhem 1970

1 blanco CF stuk proefdruk zelfde lening doch niet met 1970 maar 1969

1 3% obl. f 100,-, Stichting Vegetarisch Centrum, Oosterbeek 1966

VF

VF

VF


VF


VF

30

1 aand. F 250,-, Park-Schouwburg, A’dam 1882

1 premie-obl. F 10,-, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, A’dam 1923

1 schuldbewijs f 100,-, Vereeniging Steun aan Trou, Haarmem 1925

VF

VF


VF

31

1 bew. Van 100 aand $ 0,10, Devoe-Holbein Int.Curacao 1984

1 aand. f 100,-, + bew. Van 10 aand.G. Dikkers & Co. Hengelo (O) 1973

1 aand B f 1000,-, Gevato, Int. Vleeswaren en Conservenfabrieken, Driebergen 1951

VF

2 x VF


F

32

1 aand. B fr 250,-, Tramways de Turin, Brussel 1905

1 cert voor 10 aand B $ 1,-, Peruvian Transport Corp. A’dam 1956

1 aand. f 1000,-, Hollandsche Zuid-Amerika Handel-Mij., Adam 1916

1 aand. f 1000,-, Sumatra Koffie- en Rubber-Cult Mij De Westkust, A’dam 1929

VF

VF

VF

VF

33

1 cert. f 100,-, Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1920

1 bew v 4 pref aand.A f 100,-, Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1925

1 bew. v 4 pref aand. B f 100,-, idem A’dam 1925

1 winstbewijs idem A’dam 1925

1 aand. C f 5,-, idem A’dam 1932

VF

VF

VF

VF

VF

34

1 aand. f 1000,-, Algemeene Stoomvaart Mij., R’dam 1914

2 aand. f 1000,-, S.L. van Nierop & Co’s Handel Mij 1917

2 opr.bew. Java Petroleum Mij., A’dam 1896

1 warant Kon Olie, ‘s-Hage 1937

1 opr-aand. Oliefabriek Malembo, A’dam 1918

1 aand. f 1000,-, Petroleum Royalty Mij., ’s-Hage 1901

VF

2 x F

VF en F

VF

VF

VF

35

7 stuks Warrant A, Naarden International, Naarden 1977

2 aand. f 25,-, Kon. Scholten Honig, A’dam 1970

6 stuks 71/4% achtergest. Obl. Kon Scholten Honig, Koog a/d Zaan 1973

7 x VF

2 x VF

6 x VF

36

1 pref.aand. f 100,-, General Provision Comp., A’dam 1912

1 aand. f 100,-, E.P.U., Hamersveld 1964

1 winstbew. Internationale Tobis Mij, A’dam 1933

1 aand f 500 + 1 aand. f 1000,-, Veneta, Hilversum 1954

1 aand. B f 1000,-, Kodowa Koelapparatenfabriek, ’s-Hage 1928

1 optiebew. Unilever, R’dam 1937

1 premie obl. f 10,-, Hollandsche Grondcredietbank, A’dam 1904

VF

VF

F

2 x VF

VF

VF

VF

37

5 bew van 10 aand. f 100,-, Vihamy-Buttinger, Arnhem 1970

1 aand. f 50,-, Meneba, Rotterdam 1939

1 7% cpwd aand. f 1000,-, Hollandsche Overman Banden Mij., A’dam 1921

5 x VF

VF

F

38

8 4% obl. Rs 187,50, Moskou-Kiew-Woronesch, 1903 SU E 1069

7 4% prior obl.M 500,-, Mposkou-Kursk Spoor 1886 SU E 1078a

8 x VF F

7 x VF F

39

3 4% obl. Rs 125,-, Rusland Staat 1890 ev 1e, 2e emissie en 6e + 1 x Rs 625 2e emissie

1 41/2% obl. M 2000,-, Moskou-Kasan 1911 SU E 1060c

1 4% obl Rs 125,- Sudwest Spoor 1885 SU E 1043a

1 41/2% obl. M 1000,-, Wladikawkas spoor 1912 SU E 1072b

1 4% obl Rs 125,-, Consolidierte Spoor 1880 SU E 1007a

3 x F


VF

VF

VF

F

40

1 41/2% obl. Rs 189,-, Stad Moskou 1912

3 oprichtersbew. Tramways de Kursk 1895

1 aand. zonder nom waarde Soc. D’Electrique D’Odessa 1910

VF

2 x VF F

VF

41 8 blanco CF stukken Omnium Europe 2 x f 10, 2 x 10 x f 10, 100 x en 10.000 x f 10, 1988 8 x VF
42 8 specimen CF stukken Dutch Take Over Targets, A’dam 1991, 1 x 10, 10 x, 100 x en 1000 8 x VF
43

2 blanco aand A en B f 1000,-, Amsterdamsche Geld- en Wisselhandel Mij. Adam 1938

+3 blanco participatie Bewijzen Amstgeld Commodity Consortium, A’dam 19…


5 x VF
44 Idem kavel 43 5 x VF
45 9 blanco recepissen Cult. Mij. Ngombezi, A’dam 1951+ 1 part bew. zie boven 10 x VF
46 4 blanco aand f 10,- Omnium Europe + 2 bew. van 100 aand idem A’dam 1968 6 x VF
47 33 stuks oostenrijk-Hongarije en 2 Poolse stukken 33 x VF F
48 10 originele USA stukken periode 1906 – 1970 10 x VF
49 2 aand f 1,-, 2 van 100 en 2 van 100 aand. Tekst Lite, A’dam1984

3 cert f 1000,-, KNTU, Enschede 2 x 1965 en 1 x 1966

3 aand. f 25,-, + 1 aand van 40 x f 25,- idem Kon Scholten Honig, Amersfoort 1966

6 x VF

3 x VF

4 x VF

50

5 aand. Zw. Kronen 100 Kreuger & Toll, Stockholm 1928

2 bew. van 5 aand. Zw Kronen 100 idem Stockholm 1927 1928

3 bew. van 10 aand. Zw. Kronen 100 idem Stockholm 1926 3 x 1926 + 1928

5 x VF

2 x VF

3 x VF

51 5 verschillende Belgise aand. w.o. bew van 10 winstaand. Nat Mij der Belgische Spoorwegen 1949 5 x VF
52

1 6% obl. f 1000,-, Internationaal Verkeers Bureau (soort van VVV) A’dam 1922

1 aand. f 1000,-, Compania Mercantil Argentina, ’s-Hage 1915

1 aand. f 1000,-, idem ’s-Hage 1920

VF


VF

VF

53

1 aand. B f 1000,-, Crediet-Mij. De Nederlanden, A’dam 1917

1 blanco bewijs van 10 aand. Belegg Mij Interwaarden, ‘s-Hage 19..

VF

VF

54

1 opr. aand. Hypotheekbrief en Scheepsverband Mij., A’dam 1903

1 winstbew. Bank voor Handel en Niverheid, ’s-Hage 1909

1 blanco bewijs voor Participatie Algemeen Fondsenbezit, A’dam 19..

1 winstbewijs f 100,-, Mij.voor Hyp. Crediet Holland-Mexico, A’dam 1919

VF

VF

VF

F

55

1 opr. aand. Hypotheekbrief en Scheepsverband Mij., A’dam 1903

1 aand. f 400,-, Holland Bank, A’dam 1911

1 opr.bew. Nederlandsch-Amerikaansche Land-Mij., A’dam 18831

1 recepis voor 5 aand. Rs 250,-, Russko-Gollanski Bank SA,dam 1916

VF

VF

VF

VF

56

2 blanco 4% obl. f 1000,-, Gemeente Delft, Delft 1960

1 blanco 4% obl. f 1000,-, Gemeente Delft, Delft 1962

1 blanco 41/4% obl. f 1000,-, Gemeente Tilburg 1958

2 x VF

VF

VF

57

1 oprichtersbewijs (N) Ned Mij. voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid,R’dam 1920

1 blanco recepis 51/4% obl. f 1000,-, Reders Scheepskrediet vereeniging A’dam 1961

1 aand. f 500,-, Scheepvaart Zuid-Holland, R’dam 1890

1 aand. f 1000,-, Kon Hollandsche Lloyd serie 17, A’dam 1913

1 aand. ser. D idem A’dam 1932 + winstbewijs 1925

VF
 

VF


F

VF

2 x VF

58

3 4% obl. M 2000,-, Rusland Staat-China Contribution, 1902

1 4% obl Rs 125,-, Rusland Staat 2e serie 1890

1 4% obl Rs 125,- Geconsolidierte Spoor 1880 SU E 1007a

10 4% obl. Rs 125,-, Nicolaibahn 1869 SU E 1020a

1 4% obl. M 1000,-, Wladikawkas 1895 SU E 1161c

3 x VF

F

VF

VF F

VF

59

2 4% obl. Rs 500,-, Groot Russ. Spoor 1859 II 1e emissie rode nummers SU E 1017

4 4% obl. Rs 500,-, idem 1881 SU E 1021b

2 x VF


4 x vF

60 18 aand. f 500,-, Guiker & Co’s Fabriek van Apparaten en Werktuigen, ’s-Hage 1963 18 x VF
61

1 pref. aand. f 1000,-, Waterleiding Mij., Rotterdam 1893

1 blanco aand. f 1000,-, Fabriek van Verbandstoffen, v/h Utermölen en Comp. Adam 1898

1 bew. van Deelneming Reserve Investment Syndicaat, A’dam 1912

1 aand. f 200,-, Washington Exploitatie Mij., R’dam 1914

VF

VF


VF

VF

62

1 aand. F 500,-, Peudawa Petroleum Mij., A’dam 1912

1 aand. F 1000,-, Handel Mij. Niwedo, A’dam 1950

1 bew, van 5 aand. F 20,-, Nederhorst, Gouda 1969

1 aand. F 1000,-, Transatlantische Handels-Compagniw, A’dam 1896

1 warrant voor 100 aand. Philips Gloeilampenfabr. 1983

VF

VF

VF

VF

VF

63

1 aand. (N) f 250,-, Ondelinge verg voor Land- en Tuinbouwveilingen, A’dam 1913

1 aand. f 1000,-, Landbouw Mij. Holland, Nijmegen 1920

1 aand. f 1000,-, Machinefabriek reineveld, Delft 1963

1 restantbewijs Machinefabriek Reineveld, Delft 1937


 
64

2 blanco proefdrukken aand. f 750 en f 75,-, Kon. Ned. Papierfabriek, Maastricht 1948

1 aand. f 1000,-, Goldenberg & Zoon Textielgroothandel, Devenetr 1927

1 aand. A f 50,-, W.J.Kalis & Co’s Bagger Mij., ’s-Hage 1924

1 aand. f 100,-, Bouw en Handel Mij. Antibes, ’s-Hage 1931

2 x VF


VF


VF

VF

65

1 aand. f 250,-, Hollandsche Mij ter Exploitatie van Gazfabrieken in Spanje

1 aand. f 1000,-, Beens Woninginrichting Mij., R’dam 1918

1 aand. f 100,-, Verkooplokaal Frascatie, A’dam 1951

F


VF

VF

66

1 bew van 10 shares $ 0,25, I.O.S. Curacao Depositary Receipt, Curacao 1969

1 8% obl f 25,- Stichting Stoomtram Tilburg-Turnhout, Tilburg 1974

1 aand. f 500,-, Mij. Vervaardiging Galvanische Elementen e/a Electrische Toestellen Rdam 1919

1 aand. f 40,-, Vulcaansoord, Terborg 1974

1 4% 1e Hypothecaire Leening f 1000,-, Vereeniging voorden Effectenhandel, Adam 1911

VF


VF

VF


VF

VF

67

5 cert. Amsterdam voor Us bedr. W.o. Detroit Aircraft Corp (2x)

1 depot cert. Wabash RR Comp., A’dam 1915

1 cert van 25 aand. £1,-, Phoenix Oil and. Transport Comp, A’dam 1934 + 2 coupons

1 certfy Deutsch-Rheinische Bergwerk Gesells Ltd, Londen 1905

5 x VF

VF

VF


VF

68 16 41/2% obl f 1000,-, Volkshuisvesting te Soerabaja, Soerabaja 1930 16 x VF
69

4 aand. f 1000,-, Exploratie Mij. Bengkalis, ’s-Hage 1935

1 aand. f 1000,-, Ned-Indische Spoorweg-Mij., ’s-Hage 1920

1 cert f 100,-, Oliefabrieken Insulinde, A’dam 1921

1 aand. f 1000,-, Ceram PetroleuMij., ’s-Hage 1913

4 x VF

VF

VF

VF

70

2 41/2% obl. F 500,-, Hotel des Indes, Bayavia 1937

1 5% obl. F 500,-, Grand Hotel Preanger, Bandoeng 1935

1 cert £1,-, The Langkat Mij ltd, Londen1889

2 x F

F

F

71

1 premieleening f 12,50, Expl. Vastigheden Kemajoran Oost, Batavia 1920

1 winstaand znw Rubber Cultuur Mij Djember, ‘s-Hage/Parijs 1925

1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Tjigaroe, A’dam 1909

1 aand. Roepiah 350,-, het Java veem, Djakarta 1955

VF


VF

VF

VF

72

1 aand. Roepiah 125,-, Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 1955

1 aand. f 1000,-, Cult Mij, Ngredjo, A’dam 1926

1 6% cpwa f 1000,-, Banjoewangi Thhe Rubber Cult. Mij. A’dam 1919

1 aand. f 1000,- Deli Spoorweg Mij., A’dam 1937

1 aand. ser A f 1000,-, Cult mij Balong-Bendo, R’dam 1904

1 restantbew. Assam Thee Ondern. Dinewatie. A’dam 1933

VF

VF

W

VF

VF

VF

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

U kunt ook bieden door het Biedingsformulier te downloaden. Terugzenden per email via contact@vvof.nl. Voor gebruik van het Biedingsformulier heeft u Microsoft Word nodig.